Помощна информация

Начало / Помощ

Какво да направим при проблем

Проблем с услугата аналогова телевизия
 • Проверете буксата на Вашия телевизионен приемник, дали не е разместена или извадена;
 • Ако Вашият телевизионен приемник не работи, проверете, дали не е изключен от захранването;
 • Ако проблемът е в липса на някои канали, опитайте да пренастроите автоматично Вашия телевизионен приемник;
 • Ако не можете да преминете на друг канал, проверете, дали не са изтощени батериите на дистанционното управление на Вашия телевизионен приемник или е дефектирало, като подмените батериите с нови.
Проблем с услугата Цифрова телевизия чрез допълнителен цифров приемник
 • Проверете буксите на всички кабели към Вашия цифров и телевизионен приемник , дали не са разместени или извадени;
 • Рестартирайте Вашия цифров приемник , като го изключите от електрическото захранване за няколко минути и след това го включете отново;
 • Проверете, дали Вашият телевизионен приемник е включен на правилния видеоканал.
 • Проверете, дали всички настройки са зададени правилно в НАСТРОЙКИ на приемника Ви.
 • Ако Ви липсва някой или няколко канала от списъка. Дайте приемника в заводски настройки и изчакайте да сканира наново и запамети всички канали.
Проблем с услугата Цифрова телевизия директно към телевизора
 • Проверете буксите на всички кабели към Вашия телевизор, дали не са разместени или извадени;
 • Проверете, дали Вашият телевизор е включен на правилния видеоканал.
 • Проверете, дали всички настройки са зададени правилно в НАСТРОЙКИ на телевизора Ви.
 • Ако Ви липсва някой или няколко канала от списъка. Дайте телевизора Ви в заводски настройки и започнете да сканирате наново каналите.
 • При сканиране на канали избирайте "КАБЕЛ". Пробвайте с различни държави, както следва: Суоми, Финландия, Гърция, България, Германия или Други.
 • Задайте следните параметри на търсене: QAM:256, начална честота: 306.000, крайна честота:858.000, скорост(symbol rate): 6900, ID: AUTO или 1.
Проблем с услугата Интернет чрез кабелен модем
 • Рестартирайте Вашия кабелен модем, като го изключите от електрическото захранване за няколко минути и след това го включете отново;
 • Рестартирайте Вашия компютър;
 • Проверете настройките на Вашия компютър за евентуална забрана на мрежовата карта или забрана от друга активна програма, като някоя от следните: AVAST, ESET, CCCLEANER, SYMANTEC и други;
 • Ако ползвате рутер, рестартирайте и него, като го изключите от електрическото захранване за няколко минути, както и кабелния модем и ги включите отново в последователност, първо кабелния модем, а след това и рутера.
Проблем с услугата Оптичен Интернет
 • Рестартирайте Вашето оптично устройство, като го изключите от електрическото захранване за няколко минути и след това го включете отново;
 • Рестартирайте Вашия компютър;
 • Проверете настройките на Вашия компютър за евентуална забрана на мрежовата карта или забрана от друга активна програма, като някоя от следните: AVAST, ESET, CCCLEANER, SYMANTEC и други;
 • Ако ползвате рутер, рестартирайте и него, като го изключите от електрическото захранване за няколко минути, както и оптичното устройство и ги включите отново в последователност, първо оптичното устройство, а след това и рутера.