Линкове

Начало / Линкове
 • Съвет за елетронни медии


 • Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69;
  Телефон за контакт: 02/ 9708810;


  Виж сайта
 • Комисия за защита на конкуренцията

 • Адрес: гр. София 1000,бул. Витоша №18;
  Телефон за контакт: 02/ 935 61 13;


  Виж сайта
 • Комисия за защита на потребителите

 • Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69;
  Телефон за контакт: 02/ 9708810;


  Виж сайта
 • Комисия за регулиране на съобщенията

 • Адрес:гр. София 1000, ул. Гурко № 6;
  Телефон за контакт:02/ 9492418;


  Виж сайта
 • Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 • Адрес: гр. София 1000, ул. "Дякон Игнатий" № 9 ;
  Телефон за контакт: 02/ 9409771 ;


  Виж сайта