Аналогова и цифрова телевизия

Начало / Услуги / Аналогова и Цифрова телевизия

Услугата

Компанията предоставя аналогови и цифрови канали по оптично-коаксиална кабелна мрежа, която е изградена подземно. Това гарантира по-високото качество на услугата и защита от лоши климатични условия. Предлагаме Ви разнообразие от телевизионни програми Разнообразието от програми ще задоволи всички вкусове – на любителите на филми, на почитатели на музика и забавления, на спортните фенове и на детската аудитория.

  • Аналогова телевизия

  • КТ "ВЕГА" предоставя 60 аналогови канали. Всички абонати може да получават каналите на различни телевизионни приемници независимо един от друг. Не е нужно да закупувате високо-технологични телевизори. Можете да получавате услугата и на стария Ви телевизор. Каналите са избрани да бъдат от разнообразно естество и да могат да задоволят всички вкусови предпочитания от най-малките до най-големите.
  • Цифрова телевизия

  • КТ "ВЕГА" Ви предлага най-богатото разнообразие от телевизионни програми с безкомпромисно цифрово качество на картината и звука – над 120 цифрови канала, включително 20 HD канали. Нашият телевизионен сигнал не се влияе от атмосферните условия, а качеството му е на най-високо равнище. HD сигнала се предава основно във формат 16:9 и с възможно най-висок bitrate. Разнообразието от програми ще задоволи всички вкусове.
Услугите на Кабелна телевизия "Вега" гр. Сандански, които предоставяме на своите партньори и клиенти, са обусловени от специфични условия, конкретна ситуация, изисквания, пазарна обстановка и редица други. Общите условия обусловяващи доставянето на радио-телевизионни, комуникационни и интернет услуги, както и техните парамети за качество, можете да видите в ОБЩИТЕ НИ УСЛОВИЯ както и в ПАРАМЕТРИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ.ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.